Tárgymutató

1

A

A forgatás tulajdonságai
A gráf elmélet tárgya
A háromszög nevezetes pontjai vonalai tételei
A háromszög szerkesztés alapesetei
A háromszög trigonometrikus terület képlete bizonyítás
A logaritmus azonosságai
A négyzet szerkesztés néhány alapesete
A trapéz szerkesztésének alapesetei
Abszcissza tengely
Abszolút érték
Abszolút érték függvény
Abszolútértékes egyenlet elnevezés
Abszolútértékes egyenlet megoldási elvei
Abszolútértékes egyenletek típusfeladatok
Abszolútértékes egyenlőtlenség típusfeladatok
Adatok jellemzése
Addíciós tételek
Addíciós tételekre vonatkozó trigonometriai egyenletek
Adott távolságra lévő pontok halmaza
Alakzat egyenlete
Alap függvény
Alap integrálok határozatlan
Alapél
Alapfogalmak
Alaplap
Algebra alaptétele
Algebrai egész
Algebrai kifejezés
Algebrai mennyiség
Algebrai tört
Algebrai törtek összevonása egytagú nevező esetén
Algebrai törtek összevonása többtagú nevező esetén
Algebrai törtek szorzása osztása típusfeladatok
Alkotó
Antiszimmetria halmaz
Apollóniusz kör
Aranymetszés
Argumentum
Aritmetikai közép érték
Aszimptóta függvény
Axióma
Axiómák Elválasztási rendezési axiómák
Axiómák Illeszkedési axiómák
Az N edik gyökvonás azonosságai
Azonosság

Á

Általános háromszögekre vonatkozó tételek
Általános sokszög
Árkusz függvény
Átlag
Átlagos abszolút eltérés
Átlagos négyzetes eltérés
Átló
Átmérő

B

Bázisvektor
Befogó tétel
Bernoulli féle egyenlőtlenség
Bináris számrendszer
Bolzano tétele

C,Cs

Cavalieri elv
Cesaro féle lemma
Ceva tétele
Cosinus függvény
Cosinus függvény jellemzése
Cosinus függvény transzformáció példa
Cosinus függvény transzformációknál használt alakja
Cosinus tétel
Cotangens függvény
Cotangens függvény jellemzése
Cotangens függvény transzformációknál használt alakja
Cotangens szögfüggvény értelmezése egységkörben
Cramer szabály
Cramer szabály alkalmazása tipusfeladatok
Csonkagúla Szabályos sokszög alapú
Csonkagúla elnevezések
Csonkagúla felszíne térfogata megoldási ötletek
Csonkagúla típusfeladatok
Csonkakúp elnevezések
Csonkakúp felszíne térfogata megoldási ötletek
Csonkakúp típusfeladatok
Csúcs
Csúcsszög párok

D,Dz,Dzs

De Morgan azonosságok halmaz
Deltoid definíció tulajdonságok
Deltoid szerkesztés néhány alapesete
Deltoid szerkesztési és számítási típusfeladatok
Depressziós szög
Derékszögű háromszög számítási feladatok
Derékszögű háromszögekre vonatkozó tételek
Derivált
Derivált geometriai jelentése
Descartes féle koordináta rendszer
Descartes féle szorzat
Determináns kiszámítása
Differencia hányados
Differenciál hányados
Differenciál hányadosra vonatkozó tételek
Diofantoszi egyenlet elnevezése
Diofantoszi egyenletek megoldási módjai kétismeretlenes
Direkt bizonyítási módszer
Diszjunkció
Diszkusszió
Disztributivitás halmaz
Divergencia számsorozat
Doboz diagram

E

Egész számok
Egészrész definíció
Egészrész függvény
Egyállású szögpárok
Egyenes
Egyenes csonkakúp
Egyenes Descartes féle egyenlete
Egyenes egyenletének explicit alakja
Egyenes és sík kölcsönös helyzete
Egyenes hasáb
Egyenes hasáb felszíne térfogata
Egyenes hasáb felszíne térfogata megoldási ötletek
Egyenes hasáb hálózata
Egyenes irénytényezős iránytangenses egyenlete
Egyenes irényvektoros egyenlete
Egyenes normálvektoros egyenlete
Egyenes tengelymetszetes egyenlete
Egyenesek ábrázolása iránytényezős egyenlet alapján
Egyenesek ábrázolása képlet alapján
Egyenesek egyenleteire Típusfeladatok
Egyenesek megadása
Egyenesre merőleges egyenes egyenlete
Egyenesre merőleges egyenes szerkesztése
Egyenessel párhuzamos egyenes egyenlete
Egyenessel párhuzamos egyenes szerkesztése
Egyenlet egyenlőtlenség
Egyenlet egyenlőtlenség gyökei
Egyenlet egyenlőtlenség megoldási módszerek
Egyenlet egyenlőtlenség rendezéssel történő megoldása
Egyenlet egyenlőtlenség rendszer
Egyenlet alaphalmaza
Egyenlet gyökei
Egyenlet megoldás Grafikus módszerrel is megoldható típusfeladatok
Egyenlet megoldás Lebontogatás elvére épülő típusfeladatok
Egyenlet megoldás Nevezőben ismeretlent tartalmazó egyenletek
Egyenlet megoldás Több zárójelet tartalmazó típusfeladatok
Egyenlet megoldásainak száma
Egyenletek egyenlőtlenségek típusai
Egyenletrendszer jelölésük leírásuk
Egyenletrendszer logaritmusos egyenletrendszer
Egyenletrendszer másodfokú és magasabbfokú egyenletrendszer
Egyenletrendszer szöveges feladatok megoldása típusfeladatok
Egyenletrendszer leírása
Egyenletrendszer megoldása behelyettesítő módszer
Egyenletrendszer megoldása egyenlő együtthatók módszere
Egyenletrendszer megoldása grafikus módszer
Egyenletrendszer megoldása új ismeretlen bevezetésének módszere
Egyenletrendszer megoldási módszerek
Egyenlő távolságra lévő pontok halmaza
Egyenlőtlenség megoldás Nevezőben ismeretlent tartalmazó egyenlőtlenségek típusfeladatok
Egyoldali határérték
Egytagú algebrai kifejezés
Ekvivalencia
Ekvivalens átalakítások egyenlet egyenlőtlenség
Elemi analízis
Elemi függvények deriváltjai
Ellenőrzés egyenlet egyenlőtlenség
Ellentmondás mentesség tétele
Ellipszis definíció
Ellipszis egyenletei
Ellipszis és egyenes kölcsönös helyzete
Ellipszis és szerkesztése
Ellipszis Típusfeladatok
Első N természetes szám négyzetösszeg tétele
Elsőfokú és elsőfokúra visszavezethető paraméteres egyenletek
Elsőfokú és elsőfokúra visszavezethető paraméteres egyenlőtlenségek
Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldási elve
Elsőfokú függvény
Elsőfokú szöveges típusfeladatok Mozgási fizikai feladatok
Elsőfokú törtfüggvény
Eltolás
Eltolás szerkesztése
Eltolás tulajdonságai
Emelkedési szög
Esemény fogalmak
Euklideszi algoritmus
Euklideszi szerkesztés
Euler féle összefüggés és Euler féle egyenes
Euler kör
Euler poliéder tétele
Euler tétele négyszögekre
Euler vonal gráf
Exponenciális egyenletek algebrai megoldási ötletek
Exponenciális egyenletek grafikus megoldás
Exponenciális egyenletek elnevezései
Exponenciális egyenletek típusfeladatok
Exponenciális egyenletrendszer típusfeladatok
Exponenciális egyenlőtlenség típusfeladatok
Exponenciális és logaritmusos egyenletek vegyesen típusfeladatok
Exponenciális függvény és jellemzése

É

Él
Élszög élek által bezárt szög
Érettségi emelt szint feladatsorok és javítási útmutatók 2005 től napjainkig
Érettségi középszint feladatsorok és javítási útmutatók 2005 től napjainkig
Érintő
Érintőnégyszög definíció és tétel
Érték készlet függvény
Értelmezési tartomány függvény
Értelmezési tartomány és érték készlet vizsgálat függvény

F

Faktoriális
Félegyenes
Félsík
Féltér
Felület
Felvételi feladatsorok 1970 től 2002 ig
Ferde hasáb
Feuerbach féle kör
Feuerbach tétele
Fix pont
Fok
Fokszám gráf
Folytonos függvény
Folytonosság függvény
Fordított állású szögpárok
Forgásszög
Forgásszögek szögfüggvényei típusfeladatok
Forgástest térfogata Riemann integrállal
Forgástest térfogatszámítás integrál számítás segítségével
Forgástest térfogatszámítás Riemann integrál számítás segítségével
Forgatás definíció
Forgatás középpontjának meghatározása
Forgatás szerkesztése
Forgatás típusfeladatok
Fraction
Független változó
Függő változó
Függvény ábrázolás és elemzés derivált segítségével típusfeladat
Függvény ábrázolás és jellemzés típusfeladatok Abszolútérték függvények
Függvény ábrázolás és jellemzés típusfeladatok Elsőfokú függvény
Függvény ábrázolás és jellemzés típusfeladatok Elsőfokú törtfüggvény
Függvény ábrázolás és jellemzés típusfeladatok Exponenciális függvények
Függvény ábrázolás és jellemzés típusfeladatok Logaritmus függvények
Függvény ábrázolás és jellemzés típusfeladatok Másodfokú függvények
Függvény ábrázolás és jellemzés típusfeladatok Négyzetgyök függvény
Függvény ábrázolás Koordinátarendszer transzformációval
Függvény definíció
Függvény határértéke
Függvény inverze
Függvény megadása
Függvény monotonítása
Függvény szélső értéke
Függvény vizsgálat derivált segítségével
Függvény vizsgálat lépései
Függvénygörbe alatti terület számítás integrál számítás segítségével típusfeladatok

G,Gy

Geometria Alapelemek
Geometria Értelmezések
Geometria Fogalmak
Geometriai közép érték
Geometriai sor összege
Geometriai transzformációk típusai
Geometriai traszformációk
Globális szélső érték függvény
Gömb elnevezések
Gömb felszíne térfogata megoldási ötletek
Gömb típusfeladatok
Gömbcikk felszíne térfogata megoldási ötletek
Gömbsüveg felszíne térfogata megoldási ötletek
Gömbszelet felszíne térfogata megoldási ötletek
Görbe lappal határolt testek felszíne és térfogata
Görbe vonallal határolt síkidomok kerülete területe
Görög ABC
Gráf bejárhatósága
Gráf csúcsa és éle
Gráf értelmezések tételek
Gráfok bejárhatósága
Gúla elnevezések
Gúla feladat megoldási ötletek
Gúla felszíne térfogata megoldási ötletek
Gúlák speciális
Gúlák csoportosítása
Gyök 2 irracionális szám tétel bizonyítás

H

Halmaz fogalma megadása jelölése
Halmaz műveletek
Halmaz részhalmazainak száma tétel
Halmazok közötti egyenlőség
Halmazok számossága
Hálózat test hálózata
Harmadfokú függvény
Harmadik kizárásának elve
Harmonikus közép érték
Három tag összegének köbe
Három tag összegének négyzete
Háromszög alapú gúla
Háromszög belső szögfelezője
Háromszög belső szögösszeg tétele
Háromszög egyenlőtlenség tétele
Háromszög jelölések
Háromszög középvonala
Háromszög külső szögfelezői
Háromszög külső szögösszeg tétele
Háromszög magasságvonala
Háromszög nagyobb oldallal szemben nagyobb szög tétel
Háromszög oldalfelező merőlegesei
Háromszög súlypont a súlyvonalakat 1 2 arányban osztja tétel
Háromszög súlypont kordinátái
Háromszög számítási feladatok
Háromszög szerkesztés alapesetei
Háromszög szerkesztési feladatok
Háromszög területe koordináta rendszerben
Háromszögek
Háromszögek csoportosítása
Háromszögek egybevágósága
Háromszögek kerülete területe
Hasáb elnevezések
Hasáb magassága
Hasábok csoportosítása
Hasábokkal kapcsolatos típusfeladatok megoldási ötletei
Hasonló síkidomok kerületének és területének aránya
Hasonló sokszögek területének aránya
Hasonló testek felszínének és térfogatának aránya
Hasonló testek térfogatának aránya
Hasonlóság háromszögek
Hasonlóság sokszögek
Hasonlósági transzformáció
Határátmenet szabályai
Határérték számsorozat
Határozatlan integrál
Határozott integrál
Hatvány értelmezése
Hatvány függvények
Hatványközép K adik
Hatványozás azonosságai
Hatványozás típusfeladatok
Helyettesítési érték függvény
Helyettesítési érték meghatározása
Helyvektor
Helyvektor
Helyvektor origó körüli forgatása 90 fokkal
Henger elnevezések
Henger felszíne térfogata megoldási ötletek
Henger felszíne és térfogata
Henger típusfeladatok
Hexadecimális számrendszer
Hexaéder kocka
Hiperbola elnevezések
Hiperbola és szerkesztése
Hosszúság mértékegységei
Hperbola egyenletei
Hperbola érintője
Hperbola és egyenes kölcsönös helyzete
Húr
Húrnégyszög definíció és tétel
Hurok gráf
Húrtrapéz

I

Idempotencia halmaz
Idő mértékegységei
Igazsághalmaz
Illeszkedés
Implikáció
Indirekt bizonyítási módszer
Inflexiós pont függvény
Integer
Integrál számítás Riemann integrál
Integrál számítás típusfeladatok határozatlan
Integrálás helyettesítési módszerrel
Integrálás parciális
Integrálási szabályok határozatlan
Integrálhatóság feltételei szükséges és elégséges feltétel Riemann integrál esetén
Integrandus
Interkvartilis
Intervallum
Intervallum típusfeladatok
Invariáns alakzat
Irracionális egyenlet algebrai megoldása
Irracionális egyenlet elnevezése
Irracionális egyenlet grafikus megoldása
Irracionális egyenlet megoldása értelmezési tartomány vizsgálattal
Irracionális egyenlet típusfeladatok
Irracionális egyenlőtlenség megoldási ötletek
Irracionális egyenlőtlenségek megoldása típusfeladatok
Irracionális számok

J

Jelölése
Jensen féle egyenlőtlenség
Jensen konvex és konkáv függvény

K

Kamatos kamat számítás
Kerületi szög
Két egyenes hajlásszögének meghatározása koordináta rendszerben
Két egyenes metszéspont koordinátájának meghatározása
Két pont távolsága
Két ponton átmenő egyenes egyenletének felírása
Két tag összegének különbségének harmadik hatványa köbe
Két tag összegének különbségének négyzete
Két tag összegének és különbségének szorzata
Kétismeretlenes lineáris egyenletrendszerek
Kétismeretlenes lineáris egyenletrendszerek típusfeladatok
Kettes bináris számrendszer
Kettős tagadás tétele
Kicsinyítés
Kiegészítő szögek
Kijelentés
Kikötés
Kitérő egyenesek távolsága hajlásszöge
Köbgyök függvény
Kocka
Kocka felszíne térfogata megoldási ötletek
Kombináció
Kombinatorika szabályai
Kombinatorika tárgya
Kombinatorika típusfeladatok
Komplementer
Komplex számok
Konjunkció
Konjunkció és Diszjunkció disztributiv tulajdonsága
Konjunkció és Diszjunkció tagadása De Morgan azonosságok
Konkáv négyszög
Konkáv síkidom
Konvergencia számsorozat
Konvergencia jellemői számsorozat
Konvex és konkáv függvény
Konvex négyszög
Konvex síkidom
Koordináta geometria tárgya
Kör gráf
Kör és kör kölcsönös helyzete
Kör és kör kölcsönös helyzete
Kör és körrel kapcsolatos elnevezések
Kör és ponthalmazok kölcsönös helyzete koordináta rendszerben
Körcikk
Körhöz húzott szelők és szelőszakaszok tétele
Körkúpok
Korlátos függvény
Korlátosság számsorozat
Körök metszéspont koordinátáinak meghatározása
Körökhöz húzott külső és belső érintők szerkesztése
Körszelet
Kört érintő egyenesek egyenlete
Körvonal egyenletei
Középértékek
Középponti szög
Középpontos hasonlóság
Középpontos hasonlósági szerkesztések
Középpontos hasonlósági szerkesztések típusfeladatok
Középpontos tükrözés
Középpontos tükrözés szerkesztések
Középpontos tükrözés típusfeladatok
Középpontos tükrözés tulajdonságai
Közönséges tört
Kúp elnevezések
Kúp felszíne térfogata megoldási ötletek
Kúp típusfeladatok
Kvadratikus közép érték
Kvartilis

L,Ly

Lap
Lapátló
Lapszög lapok által bezárt szög
Látókörív
Látószög
Lebontogatás elve egyenlet egyenlőtlenség megoldása
Legalább Legfeljebb
Legkisebb közös többszörös röviden LKKT értelmezése
Legkisebb közös többszörös polinom esetén
Legnagyobb közös osztó röviden LNKO értelmezése
Legnagyobb közös osztó polinom esetén
Lineáris egyenletrendszer Kétismeretlenes lineáris egyenletrendszerek
Lineáris egyenletrendszer megoldása Behelyettesítő módszer
Lineáris egyenletrendszer megoldása egyenlő együtthatók módszere
Lineáris egyenletrendszer megoldása új ismeretlen bevezetésének módszere
Lineáris függvény
Logaritmus azonosságainak alkalmazásai
Logaritmus azonosságainak bizonyítása
Logaritmus definíciója
Logaritmus és exponenciális táblázat használata négyjegyű függvénytáblázatból
Logaritmus függvény és jellemzése
Logaritmus segítségével számolás
Logaritmus típusfeladatok
Logaritmusos egyenlet elnevezések
Logaritmusos egyenlet megoldási lehetőségek
Logaritmusos egyenletek megoldása típusfeladatok
Logaritmusos egyenletrendszer megoldása tíusfeladatok
Logaritmusos egyenlőtlenségek megoldása típusfeladatok
Logaritmusos egyszerű egyenletek megoldása
Logartimus értékének meghatározása
Logika tárgya
Logikai műveletek
Lokális minimum maximum függvény
Lokális szélső érték függvény
Ludolph féle szám

M

Magasabbfokú egyenlet megoldási ötletek
Magasabbfokú egyenlet típusfeladatok
Magasabbrendű differenciál hányados
Magasság tétel
Maradékos osztás
Másodfokú egyenlet algebrai megoldási elve
Másodfokú egyenlet diszkrimináns típusfeladatok
Másodfokú egyenlet diszkriminánsa
Másodfokú egyenlet gyöktényezős alak használata Megoldási ötletek
Másodfokú egyenlet gyöktényezős alak használata Típusfeladatok
Másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja
Másodfokú egyenlet megadása
Másodfokú egyenlet megoldási módszerei
Másodfokú egyenlet megoldóképlet tétele és bizonyítása
Másodfokú egyenlet Viéte formulák tétele és bizonyítása
Másodfokú egyenletek Algebrai megoldási ötletek
Másodfokú egyenletek Hiányos másodfokú egyenletek
Másodfokú egyenletek típusfeladatok
Másodfokú egyenletre visszavezethető trigonometriai egyenletek
Másodfokú egyenlőtlenség megoldási ötletek
Másodfokú egyenlőtlenség típusfeladatok
Másodfokú függvény
Másodfokú polinomok szorzattá alakítása
Másodfokú polinomokat tartalamazó törtek egyszerűsítése
Másodfokúra visszavezethető geometriai feladatok Megoldási ötletek
Medián
Megoldási ötletek
Mellékszögek
Menelaosz tétele
Mérleg elv egyenlet egyenlőtlenség megoldása
Merőleges egyenesek
Merőleges szárú szögpárok
Mértani hely
Mértani közép érték
Mértani sor összege
Mértani sor összegképlet tétele és bizonyítása
Mértani sorozat
Mértani sorozat n edik eleme összegképlete
Mértani sorozat típusfeladatok
Metszet
Modulus maradék
Módusz
Monotonitás függvény
Monotonítás számsorozat
Műveletek egész számok között
Műveletek eseményekkel
Műveletek függvényekkel
Műveletek polinomokkal
Műveletek polinomokkal típusfeladatok
Műveletek tizedes törtekkel
Műveletek törtekkel
Műveletek vektorokkal
Műveleti sorrend
Műveleti tulajdonságok számhalmazokban

N,Ny

N edfokú egyenletrendszer
N edik gyök függvény
N edik gyökvonás definíciója
N edik gyökvonás műveletek típusfeladatok
N edik gyökvonás típusfeladatok
Nagyítás
Negáció
Negatív egész kitevőjű hatvány értelmezése
Negatív egész kitevőjű hatvány típusfeladatok
Negyedfokú függvény
Négyszög kerülete területe
Négyszögek általános leírása
Négyszögek csoportosítása
Négyszögek kerülete területe
Négyszögekre vonatkozó tételek
Négyzegyök definíció
Négyzet alapú csonkagúla felszíne térfogata megoldási ötletek
Négyzet alapú gúla
Négyzet alapú gúla felszíne térfogata megoldási ötletek
Négyzet definíció és tulajdonságok
Négyzetes közép érték
Négyzetgyök függvény
Négyzetgyökjel alá bevitel
Négyzetgyökjel alól kivitel
Négyzetgyökös kifejezés Hatványozása
Négyzetgyökös kifejezés Szorzása osztása
Négyzetgyökös kifejezések Összeadása Kivonása
Négyzetgyökös műveletek
Négyzetgyökös Összeg különbség négyzetre emelése
Négyzetgyökös Összeg különbség szorzása
Négyzetgyökös Összeg különbség szorzattá alakítása
Négyzetgyökvonás azonosságai
Nem ekvivalens átalakítások
Nem konvex
Nevezetes egyenlőtlenségek
Nevezetes szögek szerkesztése
Nevezetes szorzatok
Nevezetes szorzatok típusfeladatok
Nevezetes szorzattá alakítás
Nevező gyöktelenítése
NEWTON binomiális tétele
Newton Leibniz formula
Newton Leibniz tétel
Nulladfokú függvény
Nullvektor
Nyitott intervallum
Nyolcas oktális számrendszer

O

Oktális számrendszer
Oldalél
Oldallap
Ordináta tengely
Oszcillációs összeg
Osztás törttel
Osztó oszthatóság
Osztók számának meghatározása

Ö

Összefüggések a háromszögben
Összetett függvények deriváltjai

P

Palást
Parabola egyenletei
Parabola elnevezések
Parabola érintője
Parabola és egyenes kölcsönös helyzete
Parabola és szerkesztése
Parabola tipusfeladatok
Paradoxon
Paralalogramma szerkesztési és számítási típusfeladatok
Paralelepipedon felszíne térfogata megoldási ötletek
Paralelogramma definíció és tulajdonságok
Paralelogramma szerkesztés néhány alapesete
Paraméteres egyenlet egyenlőtlenség
Páratlan és páros számok általános alakja
Páratlan függvény
Parciális integrálás
Párhuzamos egyenesek
Párhuzamos szelők és szelőszakaszok típusfeladatok
Párhuzamos szelők tétele
Párhuzamos szelőszakaszok tétele
Páros függvény
Pascal háromszög
Pascal háromszög Newton binomiális tételéhez
Periódikus függvény
Permutáció
Pi
Pitagorasz tétel általános
Pitagorasz tétel és megfordítása
Pitagoraszi számhármasok
Poliéderek szögletes testek felszíne és térfogata
Poligon
Polinom
Polinom függvények
Polinomok összevonása összeadás kivonás
Polinomok osztása
Polinomok szorzása
Pont
Pont és egyenes távolságának meghatározása koordináta rendszerben
Ponthalmazok kölcsönös helyzete és távolsága
Ponthalmazok távolsága szerkesztés típusfeladatok
Pontrendszer súlypontjának koordinátái
Pótszögek
Primitív függvény
Primitív függvények táblázata
Prímszámok törzsszámok
Ptolemaiosz tétele

Q

Q alapú számrendszer

R

Radián
Radionális számok
Reciprok fogalma
Reciprok függvény
Reflexivitás halmaz
Reflexivitás halmaz
Rekurzió számsorozat
Relatív prímszámok
Részhalmaz
Részhalmaz reláció tulajdonságai
Riemann integrál
Riemann integrál kiszámítása típusfeladatok
Riemann integrál tulajdonságai
Rombusz definíció tulajdonságok
Rombusz szerkesztés néhány alapesete
Rombusz szerkesztési és számítási típusfeladatok

S,Sz

Séta gráf
Signum függvény
Sík
Síkidom
Síkok hajlásszöge
Síkok kölcsönös helyzete
Sinus és Cosinus szögfüggvény értelmezése egységkörben
Sinus függvény
Sinus függvény ábrázolás Koordinátarendszer transzformációval
Sinus függvény jellemzése
Sinus függvény transzformációjára példa
Sinus függvény traszformációi
Sinus tétel
Skatulya elv bizonyítási módszer
Sokszög
Sokszögek kerülete területe
Sorok végtelen
Speciális háromszögek szerkesztése
Speciális hasábok
Speciális szorzatok
Statisztika általános leírás
Statisztika típusfeladatok
Statisztikai adatok ábrázolása
Stewart tétele
Sugár
Súlyvonal Súlypont
Szabályos 3 6 12 24 sokszög szerkesztése
Szabályos 4 8 16 32 sokszög szerkesztése
Szabályos 5 10 20 40 sokszög szerkesztése
Szabályos gúla
Szabályos háromszög alapú csonkagúla felszíne térfogata megoldási ötletek
Szabályos háromszög alapú egyenes hasáb felszíne térfogata megoldási ötletek
Szabályos hatszög alapú egyenes hasáb felszíne térfogata megoldási ötletek
Szabályos hatszög alapú gúla felszíne térfogata megoldási ötletek
Szabályos poliéder
Szabályos sokszög
Szabályos sokszögek
Szabályos tetraéder felszíne térfogata megoldási ötletek
Szakasz
Szakasz felezőpont harmadolópont koordinátái
Szakasz felosztása adott arányban
Szakasz fölé látókörív szerkesztése
Szakasz osztópont koordinátái
Szám átváltása 10 es számrendszerből 16 os számrendszerbeli számmá
Szám átváltása 10 es számrendszerből 2 es számrendszerbeli számmá
Szám szám függvény
Számelmélet alaptétele
Számok abszolút értéke
Számok normál alakja
Számok normál alakjával kapcsolatos típusfeladatok
Számok törtrésze
Számrendszerekről általában
Számsorozat összegképletek
Számsorozatok ábrázolása
Számsorozatok értelmezése és megadása
Számsorozatok határértékének kiszámítása típusfeladatok
Számsorozatok jellemzése
Számtani és mértani közép definíció
Számtani és mértani közép közötti összefüggés két pozitív szám között
Számtani közép érték
Számtani sorozat
Számtani sorozat első N elem összegképlet tétel és bizonyítása
Számtani sorozat N edik elem tétel és bizonyítása
Számtani sorozat N edik eleme és összegképlete
Számtani sorozat típusfeladatok
Számtani sorozatból mértani sorozat és viszont típusfeladatok
Százalék alakból tizedes tört vagy tört alak
Százalék számítás
Százalékszámítás törtrész számítás
Százalékszámítás elnevezések
Százalékszámítási szabályok
Szelő
Szerkesztés
Szimmetrikus különbség
Szög fogalma
Szög mérése
Szögek fajtái
Szögek mértékegységei
Szögfelező tétel
Szögfelező tétel
Szögfüggvény táblázat használata
Szögfüggvények derékszögű háromszögben
Szögfüggvények előjeles táblázata
Szögletes testek poliéderek
Szögmásolás
Szögmérés
Szögpárok
Szórás
Szorzattá alakítás
Szorzattá alakítás egyenlet egyenlőtlenség megoldása
Szöveges elsőfokú típusfeladatok Számokkal kapcsolatos feladatok
Szöveges elsőfokú típusfeladatok Életkorral kapcsolatos feladatok
Szöveges elsőfokú típusfeladatok Százalékszámítási feladatok
Szöveges feladatok megoldási elve
Szöveges másodfokú egyenletek geometriai típusfeladatok
Szöveges másodfokú egyenletek helyiértékes típusfeladatok
Szöveges másodfokú egyenletek keverési típusfeladatok
Szöveges másodfokú egyenletek közös munkára vonatkozó típusfeladatok
Szöveges másodfokú egyenletek mozgási fizikai típusfeladatok
Szöveges másodfokú egyenletek számokkal kapcsolatos típusfeladatok
Szöveges másodfokú egyenletek százalék számítási típusfeladat
Szöveges típusfeladatok Geometriai feladatok
Szöveges típusfeladatok Helyiértékes feladatok
Szöveges típusfeladatok Keverési feladatok
Szöveges típusfeladatok Közös munkára vonatkozó feladatok
Szöveges típusfeladatok Logikai típusú feladatok

T,Ty

Tangens függvény
Tangens függvény jellemzése
Tangens függvény transzformációjára példa
Tangens függvény transzformációknál használt alakja
Tangens szögfüggvény értelmezése egységkörben
Tartalmazási relációk számhalmazok esetén
Taylor kör
Téglalap definíció tulajdonságok
Téglalap szerkesztés néhány alapesete
Téglalap szerkesztési és számítási típusfeladatok
Téglatest
Téglatest felszíne térfogata megoldási ötletek
Teljes indukció bizonyítási módszer
Teljes négyzetté alakítás
Tengelyekkel párhuzamos vagy merőleges egyenes egyenlete
Tengelyes tükörkép szerkesztése
Tengelyes tükrözés definíció
Tengelyes tükrözés típusfeladatok
Tengelyes tükrözés tulajdonságai
Tér
Térfogat mértékegységei
Terjedelem
Természetes számok
Terület mértékegységei
Testátló
Testek
Tetraéder
Thalész kör
Thalész tétele és megfordítása
Típusfeladatok
Típusfeladatok
Típusfeladatok
Tizedestörtek
Többismeretlenes líneáris egyenletrendszerek Megoldási ötletek
Többismeretlenes líneáris egyenletrendszerek Típusfeladatok
Többtagú algebrai kifejezés
Tömeg mértékegységei
Töröttvonal
Tört átírása tizedetört alakba
Tört kitevőjű hatványok típusfeladatok
Tört kivetőjű hatványok
Törtek értelmezése
Törtek osztása
Törtek százalék alakja
Törtek szorzása
Törtrész definíció
Törtrész függvény
Törtrész számítás
Tranzitivitás halmaz
Tranzitivitás halmaz
Trapéz alapjai szárai középvonala
Trapéz definíció és tulajdonságok
Trapéz kerülete területe
Trapéz szerkesztési és számítási Típusfeladatok
Trigonometriai bizonyítási feladat Megoldási ötletek
Trigonometriai egyenlőtlenségek Típusfeladatok
Trigonometriai függvények
Trigonometriai összefüggések
Trigonometriai összefüggések Típusfeladatok
Trigonometriai tételek
Trigonometrikus egyenlet Megoldási ötletek
Trigonometrikus egyenletek egyszerű feladatok
Trigonometrikus egyenletek megoldása szögek egyenlősége segítségével
Trigonometrikus egyenletek megoldása szorzattá alakítással
Trigonometrikus egyenletrendszer Megoldási ötletek
Trigonometrikus függvények árkusza
Trigonometrikus kör egységkör

U

Unió

Ú

Út gráf

Ü

Üres halmaz

Ű

Űrmértékek

V

Valódi osztó nem valódi osztó
Valós számok
Valószínűség fogalma
Valószínűség számítás típusfeladatok
Váltó szögpárok
Variáció
Véges tizedes törtek átírása tört alakba
Végtelen sorok
Végtelen szakaszos tizedes törtek átírása tört alakba
Végtelen szakaszos tizedestört
Vegyes tört
Vekor hossza
Vektor
Vektor felbontása összetevőkre
Vektor műveletek összeadás kivonás
Vektor műveletek szorzás skalárral számmal
Vektor végpontjának transzformációi
Vektorok skaláris szorzata
Vektorok típusfeladatok
Vektorok típusfeladatok
Vezérvonal
Viéte formulák
Viéte formulák megoldási ötletek

W

Weierstrass tétele

Z,Zs

Zárójel felbontás
Zárt intervallum
Zérushely függvény